Tijdens het Herdenkingsconcert, georganiseerd door Arum uitvaartorganisatie (en vrijwilligers) werd Stichting Nadja de gelegenheid geboden iets te vertellen over wat wij doen en voor wie. Daaraan gekoppeld werd een oproep gedaan bij het verlaten van het concert een donatie te doen ten behoeve van Stichting Nadja. Dit heeft 1000 Euro opgeleverd!
Wij zijn Nico en Mariëtte Soek van Arum uitvaartorganisatie hier zeer erkentelijk voor.