Nadja kan ondanks haar verstandelijke beperking heldere, concrete vragen stellen.
Zoals deze:
‘Mama, waarom mogen de kleine kinderen wel naar school en ik nog steeds niet?’
Tot nu toe heb ik steeds geantwoord dat het van de minister-president niet mag, vanwege corona.
Dat ze wel mag logeren omdat de logeerhuizen gewoon open zijn (let wel: daarbij zijn cliënten en begeleiders achtenveertig uur in elkaars nabijheid) neemt ze voor lief. Ze heeft daar niet op doorgevraagd. En dat er binnen de dagbesteding en instellingen ook ‘gewoon’ gewerkt wordt, weet ze niet.
Gelukkig. Want, het is eigenlijk niet uit te leggen. Sterker nog, de waarheid is dat het speciaal onderwijs open mag, voor álle leerlingen. Het OMT heeft daar zelfs een aantal weken geleden bij het speciaal onderwijs op aangedrongen.
Vanuit het bestuur van school worden de ouders op de hoogte gehouden. Zo las ik dat er ‘peilingen onder de medewerkers zijn gehouden of er voldoende draagvlak is om weer open te gaan’ en dat áls de school weer volledig opengaat ‘er gewerkt zal worden in bubbels’ om contactmomenten in te perken en dat de groepen mogelijk worden opgedeeld.
Bubbels. Hou op zeg! We leven al een jaar in een bubbel. En groepen verdelen: we hebben het over klassen van gemiddeld zeven of acht leerlingen. Zeven of acht!
Zo langzamerhand neig ik er naar om tegen Nadja te zeggen hoe het echt zit. Namelijk, dat er te veel juffen zijn die het erg spannend vinden om fysiek les te geven.
‘Is dat niet gewoon werkweigering?’ Zei iemand onlangs.
Zo ver wil ik niet gaan, ik snap best dat je je kwetsbaar voelt als je al wat ouder bent met onderliggende gezondheidsklachten. Toch zou het schoolbestuur de woorden van demissionair premier Rutte donderdag in de Tweede Kamer mijns inziens ter harte moeten nemen: ‘Tot het onmogelijke is niemand gehouden.’
En de oplossing ligt voor de hand:
De overheid, het RIVM en het OMT zouden docenten uit het speciaal onderwijs moeten zien als zorgmedewerkers: laat ze snel vaccineren. Net als overigens de meest kwetsbare kinderen met beperkingen ónder de achttien.
Dan kan iedereen weer veilig naar school.