Contact

Bestuur Stichting Nadja

A. van Zwieten-van Geest (voorzitter/secretaris)
A. van der Putten-Heeringa (bestuurslid)
D.R.H. van Zwieten (bestuurslid)

Contact

Stichting Nadja
Munnikkenpark 11
2351 CL Leiderdorp
stichtingnadja@gmail.com
KvK: 27359438
RISN: 821456295
IBAN: NL61RABO 0144 938 685

Stichting Nadja is op 26 oktober 2009 opgericht.

Transparantiebeleid Belastingdienst

Stichting Nadja heeft als beloningsbeleid, dat alleen telefoonkosten worden vergoed. Er is tot op heden geen beloning geweest voor fondsenwervende activiteiten. Indien in de toekomst grote projecten worden gestart waarbij fondsenwervende activiteiten noodzakelijk zijn, geldt een vergoeding van maximaal 15% over de geworven gelden

MAAK HET VERSCHIL

Door de gulle giften van onze donateurs, kunnen wij de kinderen samen laten spelen. Doneer ook en draag zo bij aan onvergetelijke dagen.

Stichting Nadja heeft de ANBI status, uw gift is aftrekbaar.
Stichting Nadja NL 61 RABO 0144938685

KvK: 27359438

RISN: 821456295