CELEBRALE PARESE

Cerebrale Parese (CP) is een hersenbeschadiging ontstaan tijdens de geboorte of binnen een jaar daarna. Meest voorkomende oorzaak is zuurstofgebrek tijdens de bevalling.

Vaak is de motoriek aangedaan. De hersenen zijn niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze goed te laten samenwerken. Beperkt kunnen communiceren, epilepsie, alsook problemen in de zintuiglijke waarneming en de cognitie (denken en handelen) komen veel voor.

De mate van beperking is heel divers. Er zijn kinderen die regulier onderwijs kunnen volgen, anderen stromen uit naar speciaal onderwijs of dagbesteding.

Bijna de helft van alle kinderen in de kinderrevalidatie heeft CP. Voor meer info: www.bosk.nl

Bij kinderen en volwassenen spelen onder andere de volgende uidagingen:

  • Sociale contacten opdoen

  • Vriendschappen onderhouden

  • Buitenspelen en de natuur ervaren

  • Beperkte zelfredzaamheid

  • Geschikte woonplek

  • Sporten

Stichting Nadja zet zich projectmatig in voor deze problematiek en biedt naast uitjes ook spelmiddagen op de woensdagmiddag voor kinderen met lichamelijke of meervoudige beperkingen.

OVER ONS

SPELMIDDAGEN

PROJECTEN

DONEREN