Stichting Nadja

Nadja betekent: HOOP en omdat Nadja de dochter is van de oprichters, leek dit de meest passende naam. Alhoewel het woord ‘hoop’ nogal dramatisch kan klinken, is het wél waar de stichting voor staat:

Hoop in de zin van vergroot welzijn, door mee te kunnen doen, door niet te vereenzamen, door te denken in mogelijkheden en wat niet standaard mogelijk is, mogelijk te máken.

Meedoen, samen spelen, ervaren, ontwikkelen, met leeftijdgenoten zijn…het klinkt zo normaal en vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking is dat veelal niet zo. Op het speciaal onderwijs en de dagbesteding worden deze mogelijkheden wel geboden, maar in de thuissituatie is de praktijk voor jongeren met een beperking vaak zo, dat ze alleen verzorgd worden door – en interactie hebben met familie en/of oppas.

Hoofddoel van de stichting is dan ook het bevorderen van het welzijn van kinderen en jong volwassenen met Cerebrale Parese (CP) of andere meervoudige beperking op het gebied van vrijetijdsbesteding binnen de thuissituatie, dagbesteding en wonen. (Voor wonen zie ook: https://www.mooilevenhuiszuidholland.nl

OVER ONS

SPELMIDDAGEN

PROJECTEN

DONEREN